LES PORTES DE LA COORDINACIÓ GLOBAL... A OBRIR

□ GE1 – que la ONU sigui la coordinadora global de les necessitats energètiques del Planeta
□ GE2 – fomentar l’energia renovable i neta
□ GE3 – afavorir la Intercomunicació Global
□ GE4 - transformar les institucions Internacionals en Observatoris reguladors de les necessitats humanes i les activitats/necessitats planetàries
□ GI1 – que la ONU sigui la coordinadora global de les necessitats culturals e intel·lectuals de les persones per afavorir la riquesa original de les cultures
□ GI3 - la coordinació en matèria d’investigacions i qüestionaments ètics
□ GI7 - investigació amb finalitats constructives
□ GA1 - la ONU, que sigui la coordinadora global del Planeta i impideixi tot allò que desequilibra l'evolució de tots els pobles
□ GA3 - un Pla Global de reducció dels deutes econòmics i ecològics dels nivells regionals
□ GA4 - refer les Institucions Internacionals perquè sota la coordinació del Secretari General de les Nacions Unides es comenci per reescriure la Constitució de la ONU
□ GA5 - que el Tribunal Penal Internacional sigui l’òrgan garant de la Justícia Internacional
□ GA6 - que tots els països reescriguin les seves Constitucions en base a un model marc proposat per la ONU
□ GA8 - entendre que el respecte entre les persones, religions i cultures és la base de la gran riquesa de la diversitat humana