LES PETITES PORTES DE CADA DIA

No podem restar passius mentre esperem a obrir la Gran Porta, ja que a cada moment tenim moltes portes, més grans o més petites, per obrir o tancar... cal que ja ara comencem.