LES PORTES DEL TEU PAIS... A OBRIR

□ RE1 - sistemes de comunicació cobrint les necessitats bàsiques
□ RE2 - les energies renovables i estimular el seu ús
□ RE3 - planificar amb la participació del nivell local en la distribució dels usos dels espais entre els pobles (conreus, etc.)
□ RE4 - facilitar que tothom tingui accés al sistema de salut
□ RE5 - l’anomenada Renda Bàsica (salari ciutadà) per facilitar que tothom pugui tenir els mínims coberts
□ RE6 - facilitar que tothom pugui estudiar i crèixer
□ RE7 - circular a peu, amb bicicleta i amb transports públics
□ RE12 - que els qui controlen els diners els utilitzin per a millorar les condicions de vida de tothom en forma de projectes positius
□ RI1 – avançar vers la democràcia participativa
□ RI2 - facilitar a tothom la connexió a Internet
□ RI3 - espais per facilitar el contacte entre cultures diferents
□ RI4 – transparència i participació activa en els pressupostos
□ RI5 – promoure la cultura del creixement personal
□ RI7 – afavorir el creixement intel·lectual de la població
□ RA1 - l’actualitzar la Constitució a la nova Era GloCal
□ RA3 - unes ciutats de mida intermèdia i ben comunicades
□ RA5 - unes Forces de Pau Noviolentes