pel·lícula HOME (casa) obrint portes a la sensibilitat colectiva

pel·lícula HOME una meravellosa descripció de l'estat del Planeta vista des de l'aire, tant el que s'ha destruït com lo bo que queda... ens alerta que tenim 10 anys per fer una Gran Transició...