LES TEVES PORTES... A TANCAR

□ PE3 – substàncies nocives pel cos: drogues, menjar insà...
□ PE11 - ús excessiu del cotxe i vehicles motoritzats
□ PE14 - la mandra, al dir "ja ho faré demà"
□ PI14 - convertir les negociacions en un pols, en un combat
□ PA9 - fer mal físic o psíquic
□ PA10 - risc inútil, sobretot si es posa en risc la vida d'altres
□ PA11 - mals humors i a tot allò que els genera
□ PA12 - les actituds masclistes